loader image
Scroll to top
Maarja Pae
+372 52 93 405
maarja.pae@pmckinnisvara.ee
Aasa Kodasma
+372 53 426 544
aasa.kodasma@pmckinnisvara.ee

Registreeri huvi ja ole esimeste seas

Korteri broneerimine:

Korteri broneerimisel sõlmitakse ostjaga notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasutakse 10% korteri müügihinnast.

Asjaõigusleping:

Kui korter on lõplikult valmis ostjale üleandmiseks, siis sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja tasub ülejäänud 90% müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek ostjale.

Lepingu hinnas ei sisaldu:

• Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv;
• Parkimiskoht;
• Panipaik hoone esimesel korrusel;
• Liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valvesidega liitumiseks;
• Korteriühistu liikmemaks.

Lepingu hinnas sisaldub:

• Siseviimistlus vastavalt arendaja poolt pakutud viimistluspaketile;
• Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
• Andmeside, kaabeltelevisiooni ja telefonivalmidus.